Facturació .NET, Gestió Comercial i CRM per a Pymes i autònoms.

 

<-- Tornar a Golden .NET

 
 

 

El software Gestió Comercial Golden .NET está dissenyat per a Pymes i es el fuit de la experiencia de més de 25 anys. En un sol programa disposa de Magatzem, Facturació de Compres, Facturació de Vendes, tresoreria i CRM.

 

El prigrama de Gestió Comercial està desarrollat per a sistemes d'arquitectura de 64 i 32 bits, establint-la com una de les aplicacions tecnolòficament més avançades en el mercat.

 

 

-- Anara a Facturació .NET --

 

 

-General

 • *Per ordinadors de 64 i 32 bits.

 • *Presonalització de l'espai de treball, columnes, colors, etc.

 • *Exportació de llistats i vistes a Excel.

 • *Llistats en papaisat amb major capatitat.

 • *Definició de permisos per usuari.

 • *Filtrats i Vistes.

 • *Obertura simultanea de varies empreses.

 • *Pantalles maximitzades a la seva resolució.

 • *Multiempresa.

 • *Consulta de documents i EMpreses d'anys anteriors.

 • *Personalitza les opcions més utilitzades amb "Mis Favoritos".